MvH MOTORRIJLES

Motorrijles Algemene voertuigbeheersing bij MvH motorrijles, Beverwijk, Heemskerk en omstreken

AVB - voertuigbeheersing

Lopend verplaatsen

Lopend verplaatsen, achteruit  parkeervak in - motor beheersing oefening verplicht - examen  AVB
Cluster 1, * verplicht
(Achteruit in parkeervak plaatsen)
Uitvoering:
De motor afzetten en aan de linker zijde van de motor lopen met 2 handen aan het stuur.
Voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen.
Achteruit lopen met tenminste een hand aan het stuur.
Vanaf de rechterzijde van de rijbaan lopend de motor voorbij een parkeervak verplaatsen.
Daarna d.m.v. een bocht achteruit lopend de motor in het parkeervak parkeren.
Op de standaard plaatsen en weer van de standaard halen.
Vooruit het parkeervak uitlopen en naar rechts afbuigen.
Langs de rechterzijde van de rijbaan lopen.

Precisiestop

Precisie stop - motor beheersing oefening - examen AVB
Uitvoering:
Recht aanrijden met een snelheid van 50 km/u.
Tussen het poortje gas dichtdraaien en direct met beide remmen de remming inzetten.
Gelijkmatig remmen zonder dat grote correcties in remkracht nodig zijn.
Tijdens de remming terugschakelen naar een versnelling die bij de snelheid hoort.
Tot stilstand komen bij het tweede poortje.

Stopproef

Stopproef - motor examen AVB
Uitvoering:
Recht aanrijden met een snelheid van 50 km/u.
Tussen het poortje gas dichtdraaien en direct met beide remmen de remming inzetten.
Met een forse, technisch goede remming tot stilstand komen.
In het laatste deel van de remming terugschakelen naar de eerste versnelling.

Noodstop

Noodstop - motorrijles - onderdeel AVB examen
Cluster 3, * verplicht
Uitvoering:
Recht aanrijden met een snelheid van 50 km/u.
Tussen het poortje gas dichtdraaien en direct met beide remmen de remming inzetten, tevens dient er direct ontkoppeld te worden.

Vertraging oefening

Vertraging oefening - motor examen algemen voertuig beheersing (AVB)
Uitvoering:
Vanuit stilstand optrekken naar 50 km/u in 3e versnelling.
Bij poortje na 55 mtr. afremmen naar ongeveer 30 km/u en terugschakelen naar 2e versnelling.
Voor aan de slalom begonnen wordt, is de koppeling weer losgelaten en het gas constant.
Door middel van bochten met een licht trekkende motor een slalom uitvoeren.

Snelle slalom

Snelle slalom - AVB examen motor
Uitvoering: Met een eenparige snelheid (constant trekkende motor) van ten minste 30 km/u in een rechte lijn op de eerste pylon aanrijden. Door middel van bochten een slalom rijden.

Uitwijkoefening

Uitwijken met de motor - examen AVB - motor
Cluster 4 * verplicht
Uitvoering:
Met een snelheid van 50 km/h in een rechte lijn aanrijden.
Na het eerste poortje zonder te remmen de uitwijkbeweging inzetten.
Daarna weer terug naar de denkbeeldige eigen weghelft.

Denkbeeldige acht

Denkbeeldige 8 - motorrijexamen - AVB
Uitvoering:
Aan een van de korte kanten aan de rechterzijde inrijden.
Naar het einde van de rechthoek rijden.
Met een linkerbocht (halve draai) de acht beginnen.
Met een licht trekkende motor rijden.
De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen. Een gelijkmatige snelheid aanhouden.

Halve draai

Halve draai -  examen AVB - motor
Uitvoering:
Aan de rechter dan wel linker zijde inrijden. Met licht trekkende motor rijden.
In een vloeiende beweging terug rijden in de richting vanwaar gestart is.
De juiste wijze van afschuinen benutten om de bochtstraal te verkleinen

Wegrijden uit parkeervak

Wegrijden uit parkeervak - examen AVB - motor
Uitvoering:
De motor positioneren haaks op de rijbaan en tegen de achterzijde van het vak (zie afbeelding).
Als de kandidaat in positie staat, geeft de examinator aan naar welke richting weggereden moet worden.
In een gecontroleerde bocht haaks wegrijden gevolgd door enkele meters rechtuit rijden.

Langzame slalom

Langzame slalom -  examen AVB - motor
Cluster 2 * verplichte oefening
Uitvoering:
D.m.v. gas, voetrem en koppeling de snelheid regelen.
In een rechte lijn voor de eerste pylon aanvangen en na de laatste recht wegrijden.
Door middel van bochten een slalom maken.

Stapvoets rijden

Stapvoets rijden examen AVB - motor
Uitvoering:
Recht aanrijden met een constante snelheid vervolgens met de meelopende examinator meerijden tot kort voor het richtpunt.

Overzicht van de uit te voeren oefeningen

Algemene voertuigbeheersing (AVB)
Cluster 1
Lopend verplaatsen, verplicht

Cluster 2
Stapvoets rijden
Langzame slalom, verplicht
Parkeervak uitrijden
Halve draai
Denkbeeldige acht

Cluster 3
Uitwijk oefening, verplicht
Snelle slalom
Vertragings oefening

Cluster 4
Noodstop, verplicht
Stopproef
Precisie stop

©2014 - 2022 MvH rijopleidingen / MvH motorrijles.