MvH MOTORRIJLES

Motorrijles in de praktijk bij MvH motorrijles, Beverwijk, Heemskerk en omstreken

Praktijkexamen motor

Het praktijkexamen voor de motor

Het praktijkexamen voor de motor is verdeeld in 3 categorieën:
 • een lichte categorie (A1 beperkt)
 • een tussen categorie (A2)
 • een zware categorie zonder beperkingen (A)
Als je jonger bent dan 21 jaar, moet je het examen afleggen op een lichte motor met een vermogen van minder dan 12 kW. Ben je 21 jaar(*) of ouder, dan mag je het examen afleggen op een zware motor. Een zware motor heeft een vermogen van 35 kW of meer.

Nieuwe situatie voor het motorrijbewijs (per 19 januari 2013)
 • Men mag op 17 jarige leeftijd beginnen met motorrijlessen
 • Vanaf 18 jaar mag men op examen voor de lichte categorie (A1 rijbewijs)
 • Vanaf 20 jaar moet men opnieuw op examen voor categorie A2
 • Vanaf 21 jaar mag men gelijk op examen voor het onbeperkte vermogen (zwaar, A rijbewijs)

De onderdelen van het praktijkexamen

Het motor praktijkexamen bestaat uit 2 examens. Het AVB en het AVD examen. Het AVB is het voertuigbeheersing motorexamen welke plaats vindt op een afgesloten terrein. AVD is het praktijkexamen verkeersdeelneming. Deze vindt plaats op de openbare weg.

Kledingeisen

Veiligheid voor alles. Er wordt ten alle tijden met een motorpak gelest. Als je bij MvH motorrijles komt krijg je een motorpak en helm tijdens de les te leen. Hier zitten ook handschoenen bij en er wordt een helm muts verstrekt. Zelf moet je zorgen voor stevige enkelbeschermende schoenen.
De kleding stellen we ter beschikking, tijdens het lessen en het examen. Immers ook het CBR stelt eisen aan de (motor)kleding die je draagt voor het examen.

Examen zware motorcategorie (*)

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.

 • Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.
 • Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).
 • Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.
 • Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
 • Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.
 • Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

Het CBR biedt de mogelijkheid om A2-examencapaciteit (AVB en AVD) tot en met examendatum 30 november 2017 kosteloos terug te geven. Dit geldt voor examencapaciteit die bedoeld is voor kandidaten van 21, 22 en 23 jaar, die willen wachten op de mogelijkheid om direct A-examen (code 80) te doen. U kunt hiervoor bellen met het CBR via het speciale rijschoolnummer 088 227 29 00. Na de aanpassing van de ICT-systemen kunt u gereserveerde A2-examens zelf – indien gewenst – omzetten in A-examens.

Voorbeelden:
Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

Nieuwe regels zware motorcategorie

De leeftijdsgrens is veranderd voor dit examen meer lezen...

Praktijkexamen of toets aanvragen?

Voordat je examen kan doen moet er een "Eigen Verklaring" ingeleverd zijn bij het CBR. Een Eigen Verklaring is een gezondheidsverklaring. Deze Eigen Verklaring kun je gemakkelijk online kopen via Mijn CBR. Je kunt daar een Eigen verklaring invullen voor meer dan 1 examen categorie.

©2014 - 2022 MvH rijopleidingen / MvH motorrijles.